Aby uzyskać nową spersonalizowaną (imienną) kartę miejską, należy złożyć odpowiednio wypełniony wniosek o wydanie karty.

Wniosek o wydanie karty dostępny jest:

  • w Centrum Obsługi Klienta – w siedzibie MZK w Lesznie przy ulicy Leśnej 4
  • w Punkcie Obsługi Klienta – w siedzibie Informacji Turystycznej w Lesznie przy ulicy Słowiańskiej 24
  • u kierowcy w każdym autobusie MZK
  • w formie elektonicznej (plik PDF) do pobrania z tej strony

Dane osobowe zawarte we wniosku służyć będą wyłącznie celom ewidencyjnym i będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek o wydanie karty miejskiej nie będzie rozpatrywany.

 

Odbiór karty miejskiej

Odbioru karty można dokonać w Centrum Obsługi Klienta po złożeniu wniosku o wydanie karty.

Dokumenty wymagane do wydania imiennej karty miejskiej:

  • wypełniony wniosek
  • dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość
  • dokument potwierdzający ewentualne uprawnienia do przejazdów ulgowych bądź bezpłatnych
  • aktualne zdjęcie (w formacie 35x45mm) podlegające zwrotowi po spersonalizowaniu

 

Koszt wydania karty miejskiej

Leszczyńska Karta Miejska jest własnością MZK. Kaucja za wydanie karty pobierana jest w momencie składania wniosku. Wysokość kaucji wynosi 10 zł. Z uiszczenia kaucji zwolnione są osoby korzystające z bezpłatnych przejazdów autobusami MZK.

Zasady uzyskania i użytkowania Leszczyńskiej Karty Miejskiej  określa w szczegółach Regulamin LKM.